W ubiegłym tygodniu grupa 11 europejskich operatorów sieci przesyłu gazu z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej zaprezentowała plan rozwoju infrastruktury do przesyłu wodoru (European Hydrogen Backbone). Ich zdaniem obecna sieć gazociągów, po dokonaniu modyfikacji, może być wykorzystywana do dostaw paliwa po akceptowalnej cenie.

Plan został opracowany przez Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas i Teréga, przy wsparciu Guidehouse. Według prognoz spółek od połowy lat dwudziestych obecnego stulecia stopniowo będzie rozwijała się sieć przesyłowa. W 2030 roku ma mieć długość 6 800 km i połączyć ,,doliny wodorowe”. Do 2040 roku ma ona wzrosnąć do 23 000 km, z których 75% będą stanowiły przebudowane gazociągi pozostałe 25% to nowe połączenia.

Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

Plany rozbudowy sieci przesyłu wodoru w Europie. Źródło: European Hydrogen Backbone

Docelowo istniejąca sieć przesyłu gazu powinna składać się z dwóch równoległych systemów: do przesyłu wodoru i metanu (w tym biometanu). Sieć wodorowa może być wykorzystana do dostaw dużych wolumenów paliwa i na duże odległości w sposób efektywnie energetycznie, również z uwzględnieniem importu wodoru.

Budowa infrastruktury do przesyłu wodoru ma kosztować 27-64 mld euro. Według szacunków uśredniony koszt przesyły wyniesie 0,09-0,17 euro za kg/1000 km, co ma pozwolić na opłacalny transport wodoru na duże odległości w całej Europie. Tak szeroka rozpiętość spółki uzasadniają niepewnością co do kosztów sprężarek.

Opracowanie zostało opublikowane zaledwie tydzień po tym jak Komisja Europejska zaprezentowała strategię wodorową, w której podkreślono konieczność zbudowania sieci do transportu paliwa.

Zgodnie z założeniami strategii w latach 2020-2024 powstaną elektrolizery o łącznej mocy co najmniej 6 GW, które pozwolą na produkcję do miliona ton zielonego wodoru.

W drugim etapie moce elektrolizerów mają wzrosnąć do 40 GW tak aby w latach 2025-2030 produkcja zielonego wodoru mogła wynieść do 10 mln ton rocznie.

Źródło: Fluxys

Facebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20