Gazownicy mają plan budowy sieci do przesyłu wodoru w Europie. Koszt to nawet 64 mld euro

W ubiegłym tygodniu grupa 11 europejskich operatorów sieci przesyłu gazu z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej zaprezentowała plan rozwoju infrastruktury do przesyłu wodoru (European Hydrogen Backbone). Ich zdaniem obecna sieć gazociągów, po dokonaniu modyfikacji, może być wykorzystywana do dostaw paliwa po akceptowalnej cenie. Plan został opracowany przez Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, … Czytaj dalej Gazownicy mają plan budowy sieci do przesyłu wodoru w Europie. Koszt to nawet 64 mld euro