Zgodnie z przedstawionym projektem strategii wodorowej do 2030 roku moc instalacji do produkcji zielonego wodoru w Hiszpanii ma osiągnąć co najmniej 4 GW, czyli 10% tego co chce osiągnąć Unia Europejska. Konsultacje dokumentu mają potrwać do 11 września.

Jak poinformowało ministerstwo środowiska Hiszpanii realizacja założeń dokumentu, której koszty są szacowane na 9 mld euro, ma pozwolić na spadek emisji o 1,1 mld ton ekwiwalentu CO2, co stanowi 1% celu redukcji emisji CO2 przewidzianej na 2030 rok.

Elektrolizery do produkcji zielonego wodoru miałyby zostać zlokalizowanej możliwe jak najbliżej miejsca zużycia energii, aby ograniczyć koszty przesyłu i magazynowania paliwa. Rząd w Madrycie chce, aby do 2030 roku 25% zużycia wodoru przypadało na sektor przemysłowy. Rocznie zużywa on ok. 0,5 mln ton wodoru produkowanego z wykorzystaniem gazu. Do 2030 roku po drogach w Hiszpanii ma jeździć co najmniej 150 autobusów, 5 000 samochodów i ciężarówek z napędem wodorowym. Do końca tej dekady po hiszpańskich torach mają funkcjonować dwie linie komercyjne z pociągami wodorowymi.

W projekcie strategii zaproponowano listę 57 działań niezbędnych do realizacji zawartych w niej celów m.in. wprowadzenie systemu gwarancji pochodzenia, aby ,,dać klientom odpowiednie sygnały cenowe”. W dokumencie pada również propozycja nawiązania partnerstwa z Portugalią na rzecz produkcji wodoru oraz eksportu nadwyżek paliwa do państw Unii Europejskiej.

Obecnie w Hiszpanii powstaje największa w Europie instalacja do produkcji zielonego wodoru. Zakład wybuduje Iberdrola w Puerollano w środkowej części kraju. Będzie się składał z farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW i instalacji do produkcji wodoru. Wyprodukowany w ten sposób zielony wodór zasili należącą do Fertiberia fabrykę amoniaku w Puerollano.

Strategia wodorowa Unii Europejskiej

Na początku lipca Komisja Europejska przedstawiła projekt strategii wodorowej, której celem jest wykorzystywanie zielonego wodoru,

Zgodnie z założeniami strategii w latach 2020-2024 powstaną elektrolizery o łącznej mocy co najmniej 6 GW, które pozwolą na produkcję do miliona ton zielonego wodoru.

W drugim etapie moce elektrolizerów mają wzrosnąć do 40 GW tak aby w latach 2025-2030 produkcja zielonego wodoru mogła wynieść do 10 mln ton rocznie.

Do 2050 roku inwestycje w zielony wodór w Europie mogą wynieść 180-470 mld euro oraz 3-18 mld euro w paliwo pozyskiwane z niskoemisyjnych źródeł.

Źródło: Montel/fuelcellsworks.com

Facebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20