Komisja Europejska przedstawiła plan działań i oficjalnie rozpoczęła konsultacje nad strategią rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dokument ma zostać zaprezentowany w czwartym kwartale 2020 roku.

Jak podkreśla Komisja offshore wind odegra kluczową rolę w osiągnięciu celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2030-2050 określonych w Zielonym Ładzie. Ważne jest zatem określenie wspólnego stanowiska, które pozwoli wykorzystać potencjał offshore w sposób zrównoważony i uwzględniający czynnik społeczny.

W zaktualizowanym harmonogramie prac Komisji wskazano, że strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zostanie zaprezentowana przed końcem 2020 roku. Ma ona nadać strategicznego znaczenia rozwoju i integracji tego rodzaju energii w perspektywie 2030 i 2050 roku.

W celu przygotowania się do wdrożenia tej inicjatywy Komisja Europejska 16 lipca opublikowała mapę drogową, która zawiera poszczególne etapy tego procesu. Konsultacje mają potrwać cztery tygodnie i zakończyć się 13 sierpnia.

Równolegle Komisja rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne dotyczące różnych elementów, które dotyczy wspomniana inicjatywa. Ich celem jest zebranie opinii na temat koncepcji od możliwie jak najszerszego kręgu interesariuszy. Począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe oraz badawcze i innowacyjne. Konsultacje mają potrwać 10 tygodni.

Ogólnym celem inicjatywy jest ułatwienie rozwoju różnych form morskiej energetyki odnawialnej, zwłaszcza w postaci morskich farm wiatrowych, ale również energii pływów i oceanów. W tym kontekście istotne jest wykorzystanie ich potencjału w najbardziej efektywny i konkurencyjny sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

Jak zaznacza Komisja Europa posiada bardzo duży potencjał do rozwoju offshore. Do 2050 rok moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych może osiągnąć ponad 250 GW. Unijna strategia ma obejmować obszar Morza Północnego, Morza Czarnego, Morza Śródziemnego, a także Oceanu Atlantyckiego. Bruksela podkreśla, że offshore może mieć kluczowe znaczenie dla odbudowy gospodarki europejskiej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa.

Źródło: Komisja Europejska

Facebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20