Komisja Europejska przedstawiła projekt strategii wodorowej, której celem jest wykorzystywanie zielonego wodoru (produkowanego przy pomocy OZE) w przemyśle, tak aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

Europejski przemysł i rafinerie zużywają obecnie ok. 8 mln ton wodoru rocznie, ale większość z nich to tzw. szary wodór produkowany przy pomocy gazu. Priorytetem Unii Europejskiej jest rozwój technologii produkcji zielonego wodoru i zastosowanie ich w najbardziej emisyjnych sektorach gospodarki tam gdzie dekarbonizacja lub elektryfikacja jest niemożliwa w perspektywie 2050 roku.

Bruksela dostrzega konieczność stopniowego przejścia w kierunku zielonego wodoru przy wykorzystaniu tzw. błękitnego wodoru, czyli paliwa produkowanego z gazu pozbawionego CO2 metodą wychwytywania i magazynowania (CCS).

Zgodnie z założeniami strategii w latach 2020-2024 powstaną elektrolizery o łącznej mocy co najmniej 6 GW, które pozwolą na produkcję do miliona ton zielonego wodoru.

W drugim etapie moce elektrolizerów mają wzrosnąć do 40 GW tak aby w latach 2025-2030 produkcja zielonego wodoru mogła wynieść do 10 mln ton rocznie.

Do 2050 roku inwestycje w zielony wodór w Europie mogą wynieść 180-470 mld euro oraz 3-18 mld euro w paliwo pozyskiwane z niskoemisyjnych źródeł.

Komisja Europejska podkreśliła również, że priorytetem Wspólnoty będzie również zwiększenie efektywności energetycznej, promowanie czystych paliw, w tym zielonego wodoru oraz zrównoważonych biopaliw i biogazu.

Dokument nie zakłada żadnych propozycji legislacyjnych. Według zapewnień Komisji mają zostać zaprezentowane w przyszłym roku.

Źródło: Reuters

Facebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20