Litwa i Białoruś podpisały umowę o wczesnym ostrzeganiu o awariach jądrowych, a także wymianie informacji na temat obiektów jądrowych i ich działania. Wilno zaznaczyło, że nie zmienia to stanowiska Litwy względem elektrowni jądrowej budowanej w Ostrowcu na Białorusi.

Dokument został podpisany przez przedstawicieli litewskiej Państwowej Inspekcja Bezpieczeństwa Energii Atomowej oraz Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi.

– Bez względu na umowę wszystkie kwestie podnoszone przez Litwę dotyczące zapewnienia ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego pozostają niezmienione. Litwa dąży do tego, aby elektrownia jądrowa w Ostrowcu nie została uruchomiona zanim nie zostaną spełnione wszystkie wymogi międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego – czytamy w komunikacie litewskiej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energii Atomowej.

Inspekcja zwróciła uwagę, że po tym jak na teren elektrowni dostarczony został pierwszy ładunek paliwa jądrowego, a także trwających pracach nad uruchomieniem bloku już pojawiło się ryzyko potencjalnego zdarzenia jądrowego lub radiologicznego.

Na mocy podpisanego dokumentu Litwini i Białorusini zobowiązali się do niezwłocznego przekazywania informacji w przypadku wystąpienia awarii jądrowej lub wykrycia niebezpiecznego dla zdrowia promieniowania jonizującego, a także tych dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych znajdujących się na terytorium obu państw. Zgodnie z Konwencją o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej z 26 września 1986 roku tego rodzaju umowy są powszechną praktyką, międzynarodową.

Zakończono testy paliwa jądrowego

Równolegle biuro prasowe departamentu inżynieryjnego Rosatomu poinformowało o zakończeniu procedury odbioru paliwa jądrowego dla pierwszego bloku elektrowni w Ostrowcu. Kontrolę jakości przeprowadzili specjaliści ze spółki Elektrownia Jądrowa Ostrowiec w obecności generalnego wykonawcy.

Każdy etap był monitorowany przez pracowników departamentu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego w białoruskim ministerstwie ds. sytuacji nadzwyczajnych (Gosatomnadzor). W rozmowie z agencją Bełta białoruski wiceminister energetyki Michaił Michadczjuk podkreślił, że cały proces odbył się bez zastrzeżeń. Przed załadowaniem do reaktora zestawy paliwowe będą składowane w magazynach na świeże paliwo jądrowe.

Elektrownia Ostrowiec

Elektrownia Ostrowiec powstaje w odległości 50 km od Wilna, stolicy Litwy. Jest budowana w oparciu o rosyjską technologię WWER-1200. Ma się składać z dwóch reaktorów o mocy 1200 MW każdy. Uruchomienie pierwszego bloku miało nastąpić jeszcze w 2019 roku, a drugiego w 2020 roku. Terminy zostały przesunięte odpowiednio na 2020 i 2021 rok. Budowę realizują i finansują spółki-córki rosyjskiego Rosatomu.

6 maja dotarła dostawa paliwa jądrowego dla pierwszego bloku. W połowie kwietnia zostały zakończone gorące testy. To kluczowa faza rozruchu instalacji będąca ostatnim etapem przed fizycznym uruchomieniem.

Projekt budzi sprzeciw Litwy. Zdaniem Litwinów Elektrownia Ostrowiec jest budowana z naruszeniem postanowień konwencji z Espoo i Aarhus, regulujących zasady budowy podobnych instalacji na terenach przygranicznych. Ponadto Wilno zarzuca Białorusinom, że ci nie przeprowadzili badań, które uzasadniałyby zlokalizowanie elektrowni zaledwie 50 km od Wilna. Nie wykonano także analizy możliwych skutków radiologicznych dla litewskich wód, obywateli i środowiska, w przypadku wystąpienia awarii.

Źródło: Delfi/BeltaFacebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20