Offshore może pokryć nawet jedną czwartą energii zużywanej przez Litwę

Ministerstwo energetyki Litwy przedstawiło rządowi projekt rezolucji skierowany do inwestorów, której celem jest skoordynowanie wyboru lokalizacji gdzie mają powstać morskie farmy wiatrowe. Zawarto w niej również propozycję moc jaka ma być zainstalowana w offshorze, która może pokryć nawet jedną czwartą energii zużywanej przez Litwę.

– Stworzyliśmy już warunki do rozwoju lądowych farm wiatrowych. Przyszedł czas, aby zrobić krok naprzód, czyli stworzyć przyjazne środowisko dla inwestowania w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Offshore będzie nowym, istotnym punktem zwrotnym w energetyce Litwy, ponieważ produkcja energii z morskich farm wiatrowych jest bardziej efektywna i ma większa niż wytwarzana z farm lądowych. Wkrótce rozpocznie się poważna konkurencja w inwestycjach w tym sektorze, na którą musimy być bardzo dobrze przygotowani – powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.

Projekt rezolucji został przygotowany w oparciu o rekomendacje grupy roboczej złożonej z przedstawicieli instytucji rządowej oraz organizacji biznesowych. Na polecenie ministra przeanalizowali następujące kwestie: możliwe etapy rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, model ich podłączenia do sieci, podział kosztów dystrybucji i podłączenia, wybór lokalizacji farm i badań koniecznych do wykonania. Eksperci rozważali również możliwy model wsparcia finansowego inwestycji, regulacje zezwalające na wykorzystanie wód terytorialnych, a także rozwój łańcucha dostaw w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Biorąc pod uwagę cele Krajowej Strategii na Rzecz Niezależności Energetycznej, Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, a także rekomendacji wspomnianej grupy roboczej projekt rezolucji rządowej zakłada, że moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych może sięgnąć 700 MW. Wytwarzać mogłyby one ok. 2,5-3 TWh energii rocznie, czyli ok. 25% energii zużywanej obecnie przez Litwę.

Planowana lokalizacja morskich farm wiatrowych na Litwie. Źródło: Ministerstwo energetyki Litwy
Planowana lokalizacja morskich farm wiatrowych na Litwie.
Źródło: Ministerstwo energetyki Litwy

W dokumencie określono również obszar na którym instalacja morskich farm wiatrowych byłaby najbardziej opłacalna. Jego powierzchnia wynosi ok. 131 km2. Znajduje się on w promieniu ok. 29 km od brzegu, jego średnia głębokość to 35 m, a średnia prędkość wiatru to ok. 9 m/s.

Obecnie prawo na Litwie nie przewiduje mechanizmu wsparcia dla inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Rekomendowane jest opracowanie przez ministerstwo energetyki odpowiednich rozwiązań, a także koordynację działań z Komisją Europejską. Zgodnie z założeniami pakiet legislacyjny ma być gotowy do 1 czerwca tego roku.

Resort energetyki zakłada, że budowa infrastruktury energetycznej umożliwiającej połączenie z farmami morskimi może potrać do 8 lat, dlatego trzeba ją rozpocząć jak najszybciej. Według wstępnych propozycji pracami przygotowawczymi ma zająć się Litrid, operator systemu elektroenergetycznego Litwy.

Pierwsze aukcje dla projektów w morskie farmy wiatrowe są planowane w 2023 roku i zostać uruchomione w 2030 roku. Zgodnie z przyjętą przez Wilno strategią energetyczną do 2020 roku, 30% produkowanej na Litwie energii ma pochodzić z OZE (odnawialnych źródeł energii). Do 2050 roku ten wskaźnik ma wzrosnąć do 80%.

Źródło: Ministerstwo Energetyki Litwy

Facebook Comments
Please follow and like us:

About the author

Ekspert sektora energetycznego. Były analityk Instytutu Jagiellońskiego i dziennikarz portalu branżowego BiznesAlert.pl.
RSS
Follow by Email