W trakcie poniedziałkowego posiedzenia ministrowie energetyki państw członkowskich Unii Europejskiej z grupy North Seas Energy Cooperation (NSEC) oraz komisarz ds. energii podkreślili kluczową rolę morskiej energetyki wiatrowej w osiągnięciu celów klimatycznych założonych na 2050 rok.

Ich zdaniem ogromy potencjał Morza Północnego mógłby w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju offshore. W szczególności przyspieszyć realizację projektów transgranicznych łączących państwa leżących nad Morzem Północnym. Przyczyniłoby się to do uwolnienia potencjału do efektywnego wykorzystywania energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych.

We wspólnym oświadczeniu ministrowie energetyki NSEC oraz unijna komisarz ds. energii podkreśli konieczność likwidacji barier, które ograniczają realizację projektów hybrydowych, czyli inwestycji podłączonych do więcej niż jednego krajowego systemu energetycznego. W tym celu Komisja Europejska ma opracować odpowiednie regulacje będącymi wytycznymi dla państw członkowskich w kwestii realizacji projektów transgranicznych. Ponadto Komisja ma zająć się regulacjami rynku energii, a także opracowaniem mechanizmów, które pozwolą jeszcze bardziej efektywnie wykorzystywać środki unijne.

– Spodziewamy się, że wspólne projekty hybrydowe morskich farm wiatrowych odegrają znaczącą rolę w osiągnięciu celów polityki klimatyczno-energetycznej założonych na 2050 rok – powiedział Peter Altmaier, minister gospodarki i energetyki Niemiec.

Moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w Europie. Stan na koniec 2019 roku. Źródło: WindEurope.

Według szacunków do 2050 rok moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych w Europie może być dziesięciokrotnie większa od obecnych 22 GW. To jednak wymagałoby tego, aby przyrost roczny nowych mocy w offshore wyniósł znacznie więcej niż obecne 3 GW.

W drugiej połowie roku prace NSEC będą koncentrować się na dalszym opracowywaniu konkretnych propozycji dla projektów hybrydowych, planowania przestrzennego na obszarach morskich, rozwoju sieci, a także określenia długoterminowej roli energii z farm morskich w perspektywie 2050 roku i jej wykorzystania przy produkcji zielonego wodoru.

North Seas Energy Cooperation należy dziewięć państw w Europie, w tym kraje członkowskie UE – Niemcy, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia i Szwecja. Prace NSEC koncentrują się na rozbudowie morskich farm wiatrowych, a także odpowiedniej infrastruktury. W 2020 roku pracom grupy przewodniczą Niemcy.

Źródło: Ministerstwo gospodarki i energetyki Niemiec

Facebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20