19 czerwca rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził projekt protokołu w sprawie zmian w umowie międzyrządowej Rosji i Białorusi z 2011 roku o udzieleniu Białorusi kredytu na budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu.

Dokument został opracowany przez ministerstwo finansów i uzgodniony z resortami spraw zagranicznych, rozwoju gospodarczego i Rosatomem. Wcześniej był konsultowany również z przedstawicielami rządu Białorusi.

Rząd rosyjski zobowiązał ministerstwo finansów, aby razem z ministerstwem spraw zagranicznych oraz pozostałymi resortami przeprowadzić rozmowy z Białorusią i po osiągnięciu porozumienia podpisać protokół w imieniu rządu.

W kwietniu źródła agencji Interfax informowały o gotowości Rosji do restrukturyzacji kredytu na budowę elektrowni w Ostrowcu. Wówczas przekonywały, że Rosjanie przygotowała i wstępnie uzgodniła propozycję zmian.

Dokument zakłada wydłużenie okresu kredytowania o 2 lata, do końca 2022 roku. Zmianie ulegnie także oprocentowanie – system mieszany zostanie zastąpiony jedną stawką – 3,3% w skali roku. Dodatkowo rozpoczęcie spłaty kredytu ma zostać przesunięte z 1 kwietnia 2021 na 1 kwietnia 2023 roku.

Umowa międzyrządowa dotycząca finansowania budowy atomu na Białorusi została podpisana 25 listopada 2011 roku. Mińsk otrzymał linię kredytową w wysokości do 10 mld dolarów. Środki miały zostać przeznaczone na sfinansowanie 90% kosztów budowy elektrowni w Ostrowcu. Pozostałe 10% miała zapewnić Białoruś.

Elektrownia Ostrowiec

Elektrownia Ostrowiec powstaje w odległości 50 km od Wilna, stolicy Litwy. Jest budowana w oparciu o rosyjską technologię WWER-1200. Ma się składać z dwóch reaktorów o mocy 1200 MW każdy. Uruchomienie pierwszego bloku miało nastąpić jeszcze w 2019 roku, a drugiego w 2020 roku. Terminy zostały przesunięte odpowiednio na 2020 i 2021 rok. Budowę realizują i finansują spółki-córki rosyjskiego Rosatomu.

6 maja dotarła dostawa paliwa jądrowego dla pierwszego bloku. W połowie kwietnia zostały zakończone gorące testy. To kluczowa faza rozruchu instalacji będąca ostatnim etapem przed fizycznym uruchomieniem. Pod koniec ubiegłego miesiąca biuro prasowe departamentu inżynieryjnego Rosatomu poinformowało o zakończeniu procedury odbioru paliwa jądrowego dla pierwszego bloku elektrowni w Ostrowcu. Kontrolę jakości przeprowadzili specjaliści ze spółki Elektrownia Jądrowa Ostrowiec w obecności generalnego wykonawcy.

Projekt budzi sprzeciw Litwy. Zdaniem Litwinów Elektrownia Ostrowiec jest budowana z naruszeniem postanowień konwencji z Espoo i Aarhus, regulujących zasady budowy podobnych instalacji na terenach przygranicznych. Ponadto Wilno zarzuca Białorusinom, że ci nie przeprowadzili badań, które uzasadniałyby zlokalizowanie elektrowni zaledwie 50 km od Wilna. Nie wykonano także analizy możliwych skutków radiologicznych dla litewskich wód, obywateli i środowiska, w przypadku wystąpienia awarii.

Źródło: Interfax

Facebook Comments
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20